Skip to content

Alt innen rørlegging forprivat & næring

Tjenester for privatkunder

Mindre rørleggerarbeid

Våre rørleggere er fagarbeidere med et bredt virksomhetsområde. Våre tjenester omfatter blant annet renovering av baderom, rehabilitering eller nybygg av sanitæranlegg, montering og service på varmepumper.

Rørleggervakt

Ved å ringe vårt telefonnummer ( 23905060 ) etter arbeidstid vil du komme til vakttelefon. Vi har 24 timer vakttelefon hele året! Dersom du skulle ha behov for umiddelbar hjelp eller trenger rørlegger utenom ordinær arbeidstid kan vi med ditt samtykke rykke ut for å hjelpe. Noen ganger holder det med at vi rådgir over telefon slik at man heller kan ta jobben i ordinær arbeidstid.

Varmepumper

Er du så heldig at du har vannbåren varmeanlegg eller kanskje går rundt med tanker om å skaffe det er varmepumpe en god investering. Vi leverer og monterer luft/vann varmepumper. Her har man altså en utedel som enten transporterer vann eller kuldemedium inn til enhet. Dette er alt etter hvilken løsning du ønsker. Væske/vann varmepumper som jobber mot borehull, sjøkollektor eller jordkollektor leverer vi også. . Vi har solide og dyktige leverandører og samarbeidspartnere.

Totalbad

Eiwa AS jobber med flere dyktige samarbeidspartnere slik at du skal kunne få en pris og en å forholde deg til under hele prosessen. Har man masse tid til overs kan kan også velge å styre hele prosjektet selv. Når du velger oss i lag med våre samarbeidspartnere på totalbad kan du være sikker på at du har et baderom som varer i generasjoner.

Tjenester for næringskunder

Mindre serviceoppdrag

Våre rørleggere står klar for dere på de mindre oppdragene også. Enten det er å flytte en kaffemaskin, fikse et tett avløp eller å installere berøringsfritt servantarmatur i garderoben kan vi hjelpe deg.

Varmt forbruksvann

Om dere har et bygg med stort varmtvannsforbruk kan vi bistå med å få ned driftskostnadene betraktelig! Samtidig vil dere være med å skape et bedre miljø og klima. Dette er gjerne typisk prosesser som krever varmtvann, overnattingssteder eller aktivitetssenter med dusj. Tradisjonelle anlegg varmes kanskje opp med direktevirkende kilde som gass, pellets eller elektrisitet.Vi har løsninger som opprettholder kravet til temperatur på varmtvannet men samtidig koster opptil 70% mindre å drifte. Investeringskostnadene ved en slik installasjon er som regel ikke så veldig stor og vi ser at i de aller fleste tilfellene vil man ha en ROI på 2-4 år.

Varmeanlegg

Eiwa AS sine ansatte har erfaring med både store og små vannbårne varmeanlegg. Vi kan bistå med årlig serviceavtale, reparasjon av eksisterende anlegg, feilsøking og energioptimalisering slik at dere oppnår lave driftskostnader og forutsigbare investeringer dersom nødvendig. Energikilden kan være elektrokjel, gasskjel, solfanger, luft/ vann eller væske / vannvarmepumpe med energibrønn, sjø- eller jordkollektor.

Avløp- og overvann

Vi kan bistå med kartlegging og status på deres avløpsanlegg. Dersom dere har anlegg med avløpspumper eller andre pumpestasjoner kan vi tilby serviceavtale på dette. Da blir vi enig om antall besøk i året hvor vi sikrer at anlegget er 100% operativt hele tiden. Hva som gjøres på en slik service avhenger av fabrikat og hvilket medium som er i kummen samt. hvilket miljø den har rundt seg.

Industri og skip

Våre rørleggere tar på seg oppdrag med rørtekniske installasjoner i industri og skip. Her vet vi at det er stort krav til kvalitet på både HMS, material, installasjon og dokumentasjon. I tillegg vet vi at nedetid kan være dyrt, så i slike tilfeller slipper vi det vi har i hendene og prioriterer oppdraget dersom det er prekært. På skip kan vi utføre arbeidene både når det står til kai eller på havet.

Forbruksvann

De som leverer vann til bygget har ansvaret for vannet frem til hovedvanninntaket i et bygg. Inne i selve bygget skal byggeier sikre at drikkevannet holder samme kvalitet som vannet som er blitt levert. Vi kan tilby analyser av drikkevann. Har dere eller leietaker mistanke om dårlig vannkvalitet på grunn av forurensninger i vannet, bør en drikkevannsanalyse tas.

Be omen befaring